Nawigacja

Stołówka

 

Dokumenty do pobrania:

 


 

 Z obiadów może korzystać każdy po uiszczeniu opłaty  z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
 

Koszt jednego obiadu wynosi:

  • dla ucznia 6,10zł 
  • dla nauczycieli i innych pracowników personelu 13,30zł

 

Jednodaniowe obiady wydawane są w godzinach: 12.00 – 14.00

Stołówka wydaje również obiady bezpłatne, które opłacane są przez: Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
(po złożeniu odpowiedniej dokumentacji  z GCPR-u- przez rodziny potrzebujące takiej pomocy).Wyciąg z regulaminu stołówki.
(cały regulamin dostępny jest na stronie www.sp20gorzow.pl w zakładce Dokumenty --> „Regulaminy” )

 

§ 5
Wnoszenie opłat indywidualnych, przez Radę Rodziców, Stowarzyszenie Pomocy Uczniom i innych sponsorów oraz ich dokumentowanie.


1. Z obiadów w stołówce szkolnej można korzystać od następnego dnia po dokonaniu wpłaty, z wyjątkiem pierwszego roboczego dnia miesiąca stycznia, w którym można korzystać bezpośrednio po dokonaniu wpłaty.
2. Opłaty o których mowa w § 4 wnosi się w kasie szkoły lub ewentualnie na rachunek bankowy:

 

 

Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp.

 

Numer rachunku bankowego: 18 1020 1967 0000 8202 0152 3232

 

-po telefonicznym uzgodnieniu kwoty z pracownikiem kasy szkolnej (95-7229-455)
Opis wpłaty: Imię i nazwisko dziecka, klasa oraz oznaczenie dni za które dokonywana jest wpłata


3. Na podstawie dowodu wpłaty wydawana jest w świetlicy karta obiadowa.
4. Obiady wydawane są na podstawie okazania karty obiadowej.
5. Istnieje możliwość wnoszenia opłat z wykluczeniem wybranych dni w miesiącu.
6. Opłaty za miesiąc styczeń można dokonywać wyłącznie od 1 stycznia.

 

§ 7
Zwrot opłaty w przypadku nieobecności.


1. Zwrot opłat indywidualnych za obiady możliwy jest w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą, wycieczką szkolną lub z innych  
     przyczyn losowych trwających minimum jeden dzień.
2. Warunkiem dokonania zwrotu, o których mowa w ust. 1, jest pisemne zgłoszenie przewidywanej nieobecności oraz zwrot karty obiadowej za
    dni nieobecności.
3. Zgłoszenie nieobecności wg ustalonego wzoru (załącznik nr 1) składamy w kasie szkoły do godziny 15.00 (zwrot jest możliwy od następnego
    dnia). Zgłoszenie złożone po godzinie 15.00 traktowane jest jako zgłoszenie złożone następnego dnia. 

Aktualności

Galeria zdjęć

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Gorzowie Wielkopolskim
E-mail szkoły: sp20@edu.gorzow.pl
Telefon: (095) 722-94-55
Adres szkoły: ul. Szarych Szeregów 7
66-400 Gorzów Wielkopolski
Poland